II Edició Body Painting 2015

Temàtica: Món AnimalSlideshow de la sessió:


Mostra de quatre fotografies de cada fotógraf que va fer el taller.

Després de l'exit del 2014 amb la temàtica de Spider-Woman, aquest 2015 fem la II Edició de taller de maquillatge corporal "Boby Painting", amb la temàtica escollida del "Mon Animal".


DIRECTRIUS I NORMES DEL TALLER A SEGUIR:


Data: 17 de Gener 2015

Horari a partir de les 16.00 h.

 

Per tal de poder treballar amb la màxima comoditat s’estableixen les següents normes:

 

       -       Es faran grups de 6 persones

 -       L’horari d’inici per al primer grup seran les 16.00 h. (de 16.00 a 16.30)

 -       Es disposarà de 30 minuts per grup per a fotografiar als models

 -       Els grups de 6, es dividiran en dos grups de 3, per a fotografiar individualment a cada model i al final del temps        establert fer fotografies dels dos model junts.

 -       A la AFT només podran estar els 6 fotògrafs que els pertoqui pel temps.

 -       Es muntaran dos escenaris diferents, un per cada model

 -       La temàtica d’aquest any anirà sobre el món animal, deixem com a     Sorpressa quins animals representarà cada           un dels models.

 -       Al final es faran fotografies conjuntes de fotògrafs, maquilladors i models.

 -       Cada fotògraf haurà d’enviar un total de 6 fotografies, dos de cada model mes dos de models conjuntes. En un         termini màxim d’una setmana.

 -       Es signarà el corresponents contracte de drets d’imatge i d’autor.

 -       Entre les 17.00 i les 17.15 s’ha establert un temps de descans pels models

 -       El preu del Taller és de 25 € per persona, havent-se d’abonar com a màxim el dia 10 de gener de 2015, cas de no      haver-ho abonat es considerarà anul·lada la reserva.

 -       Qualsevol dubte podeu dirigir-vos a agfota@gmail.com

 -    Taller exclusiu per a socis de l'A.F.T.