Fotos del mes de Maig

Al passar el cursor per damunt la foto, surt el títol. I a l’obrir-la, surt al peu de la foto.