Fotos guanyadores pel calendari 2014

Classificació 2013

 Nom  Gener  Febrer   Març Abril  Maig   Juny Juliol  Sept
Oct
Nov
Total
 Pilar Rico 6,48 6,72 6,03 5,96 6,99 5,71 4,82 6.52 5.60
5,47 60,30
Silvia Ferrer 5,52 6.08 5,10 5,79 5,71 6,05 5,24 5,35 5.25 5.59 55.68
Joan Sales 5.67 5.54 5.63 5.26 5.73 5.41 5.88 4.66 5.87 5.43
55.08
Pîlar Veciana 5,42 5,08 5,67 5,24 6,12 5,87 5,55 5,29 5.20 5.56 55.00
Francisco Caro 4.59 4.36 6.26 5.83 4.95 5.71 4.52 5.26 5.56 5.95 52.99
Francesc Gual 5,39 5,72 5,53 4,73 5,12 5,69 4,80 4,63 5.10 5.62 52.33
Fermin Serrano 6,13 5,29 4,66 4,11 4,23 5,10 5,19 5,95 5.29 4.73 50.68
Maribel 5,03 5,64 5,72 5,19 4,62 4,91 4,17 4,55 4.16 5.00 48,99
Oscar Serra 5,31 6,15 5,51 5,53 5,27 4,93 0,00 5,13 5.23 4.61 47,47
Jose M Hdez 5,02 4,31
5,63 4,16 3,83 4,10 4,49
3,40 4,35 4,00 43,29
Ildefonso Serrano 5.05 6.97 5.72 5.08 5.80 5.41 5.96 0 0 0 39.96

Xavi Martin

0 0 0 4.11 5.35 4.74 4.30 5.05 5.71 5.28 34.54

Ignacio Palao

6,39 6,45 6,24 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.28 3.72 30.63
Jaume Castell 0 5,72 2,51 5,08 3,92 4,78 0,00 0,00 0.00 5.01 27.02
Joaquin Cabezas 4,89 5,9 2,51 4,19 3,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0 21.19
Carles Riba 0 0 0 0 0 5,40 4,58 0.00 4,48 5,56 20,02
Jose Garcia 0 0 0 0 0 0 2,79 5,01 5.84 5.00 18.64
Lidia 0 0 0 0 0 0 2,70 4,80 5.72 4.17 17.39
C.LLaurado 0 0 4,94 5,13 0.00 4,62 0.00 0.00 0.00 0 14.69
Gual Jr 0 0 4.99 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 10.93
Marc Colilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.99
Roberto 0 0 0 0 0 3,24 0 0 0 0 3.24