Fotografies Premiades i Seleccionades


Concurs Fotogràfic Santa Tecla Digital 2013

 

Un any mes, l'Agrupació Fotogràfica de Tarragona, organitza el concurs de Fotografia Digital Santa Tecla 2013. D'acord amb les següents

 

BASES :

 

Les Fotografies presentades hauran d’evindenciar una relació directa amb les Festes de Santa Tecla, podent-se haver sigut presses en qualsevol data, dins de l'any 2013.

Es permet tot tipus de retoc digital.

En cap cas la fotografia podrà anar signada.

Cada concursant podrà presentar un màxim de tres fotografies de mides 25x20 com a màxim, sense cap tipus de suport, en color o blanc i negre.

Tanmateix s’entregaran les fotografies en suport digital, constant en el cd/dvd entregat únicament el títol de les fotografies presentades

Darrera la fotografia es posarà el títol que coincidirà amb el títol d'un sobre tancat que s'adjuntarà (en el cas de presentar mes d'una fotografia, s'entregarà un sobre únic on constarà el títol de tantes fotografies com es presentin). Dins el sobre constarà el nom de l'autor, el telèfon, el correu electrònic, i adreça.

Totes les fotografies quedaran en poder de l’AFT qui vetllarà pel seu bon conservament.

Cap autor podrà rebre mes d’un premi.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora.                             

.

Concurs Fotogràfic Santa Tecla Digital 2013

 

DATES :

Data límit entrega obres 14 d'Octubre.

Veredicte: 17 d'Octubre a la Seu de l'AFT

 

ENTREGA:

Entregar les fotografies al local de l'A.F.T. dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 h.) o be per correu a:.

Agrupació Fotogràfica de Tarragona

Governador González 7 Ento. 1ª  43001 Tarragona.

 

EXPOSICIÓ:

 

Amb una tria de totes les fotos rebudes es farà una exposició, lloc a determinar, durant les festes de Santa Tecla 2014.

Les fotografies guanyadores i una tria de les millors classificades, es faran publiques als nostres mitjans de comunicació web i faceboock.

 

PREMIS:

1er. Premi Objectiu Tamron 18-200 per gentilesa de Fotografia Ferran.  Trofeu i Diploma.

2on. Premi Trofeu i Diploma, i inscripció gratuïta per un any com a soci de l'AFT poden gaudir dels seus avantatges.Curs Basic i avançat de Fotografia Digital que s'impartirà per l'AFT.

3er.  Premi.Trofeu i Diploma i  Curs Basic i Avançat de Fotografia Digital que s'impartirà per l'AFT. entre el 2013 i 2014.

 

Es comunicarà per mail als guanyadors, com a màxim durant la setmana següent a la resolució del concurs.

 

ORGANITZA:                                                                                                    Amb el suport de

AGRUPACIO FOTOGRAFICA DE TARRAGONA                                  FOTOGRAFIA FERRAN SL

: